نشانی کارخانه

خوزستان، ایذه، کیلومتر۵ جاده ایذه – شهرکرد،شهرک صنعتی ایذه، سایت مواد غذایی، خیابان صنعت ۳ info@berkefood.com ۰۶۱۴۳۶۵۰۴۲۰٫۳ ۰۶۱۴۳۶۵۰۴۲۴

 

 

 

 

 

نشانی دفتر بازاریابی و فروش

خوزستان، اهواز، بلوار آزادگان (۲۴ متری)، بین شریف زاده و مصطفایی،ساختمان سدن، طبقه دوم، واحد ۱۵ ۳۰۰۰۴۰۰۵۰۶۰۷۸۹ ۰۶۱۳۲۹۲۲۰۹۸ ۰۶۱۳۲۹۲۲۰۹۸