خیارشور ویژه

خیار،سرکه،نمک،فلفل،
سیر،آب،ترخون

600 و 700 گرم

۱۲

دستور آشپزی

فهرست