کنسرو سبزی سرخ شده

تره،جعفری،گشنیز،
اسفناج،روغن،شوید،
شنبلیله،نمک،آب

قوطی با درب آسان باز شو و درب معمولی در اوزان 180 و 500 گرم

۲۴

دستور آشپزی

فهرست