کنسرو ماهی تن در آب و نمک

قوطی با درب آسان باز شو و درب معمولی در وزن  120،140،160،180 گرم
تعداد در شیرینگ(کارتن):24-36-48

دستور آشپزی با این محصول

فهرست