آشپزی

دلمه برگ مو

question_answer0
دلمه برگ مو برای آنکه دلمه برگ مو به حالت پیچیده در ظرف قرار گیرند، پیش از پخت، زیردستی چینی…
فهرست