آشپزی

سوپ قارچ و خامه

question_answer0
سوپ قارچ و خامه مواد اولیه  عصاره مرغ یک بسته کوچک شیر ۴ لیوان+مقداری برای حل کردن عصاره (اگر پرچرب…
فهرست