آشپزی

مرغ آلو

question_answer0
مواد لازم برای مرغ آلو : مرغ تکه ای به تعداد نفرات  آلو بخارا برای هر تکه مرغ  3-5 عدد…
فهرست