آشپزی

سوشی ژاپنی

question_answer0
سوشی ژاپنی سوشی خوراکی برنجی در آشپزی ژاپنی است و آمیزه‌ای است از برنج پختهٔ ژاپنی با چاشنی سرکه، چندین گونه خوراک دریایی…
فهرست