آشپزی

ترشه کباب

question_answer0
ترشه کباب یا تورشه کباب یک نوع خورشت می باشد . این غذا با کباب ترش کاملا متفاوت است و با…
فهرست