آشپزی

دلمه کباب

question_answer0
دلمه کباب جزء غذاهاي سنتي هلند است و افراد سالخورده هلندي، هفته‌اي يك بار اين دلمه را براي اعضاي خانواده…
فهرست