پای چوپان
آشپزیوبلاگ

پای چوپان

question_answer0
در انگلستان وقتی از گوشت گوسفند استفاده می‌کنند به آن پای چوپان می‌گویند. و وقتی گوشت گاوی استفاده کنند به…
فهرست