آشپزی

سمبوسه گوشت

question_answer0
سمبوسه گوشت سمبوسه یکی غذای بسیار خوشمزه جنوبی است که کمتر در منزل طبخ می شود و بیشتر در دکه…
فهرست