آشپزی

سوپ ورمیشل

question_answer0
سوپ ورمیشل یا سوپ رشته ای یکی از سوپ هایی است که بیشتر برای سرماخوردگی تهیه می شود. این سوپ…
فهرست