رشته پلو
آشپزی

رشته پلو

question_answer0
رشته پلو رشته پلو از آن دسته غذاهای ایرانی قدیمی و سنتی است که کمتر کسی دست رد به سینه…
فهرست