آشپزی

آش ترخینه

question_answer0
آش ترخینه آش ترخینه دوغ یکی از غذاهای خوشمزه و محلی شهر اراک است. این آش در شهرهای مختلفی مثل…
فهرست